links
logoenadres-2.jpg

Afsluitende kunstopdracht gekoppeld aan bouwproject ‘Princenlant’

 

Kunstwerk Hendrik Verhees ( Boxtel, 1744-Boxtel, 1813)

 

Deze kunstopdracht maakt deel uit van het project Hendrik Verhees, een initiatief van de Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel Meierij Hendrik Verhees. Wilt u meer weten over het project Hendrik Verhees, zie: www.hendrikverheesboxtel.nl

 

Financieel wordt dit kunstproject gedragen door Hurks Projectontwikkeling Eindhoven. De Kunststichting Boxtel heeft op zich genomen om de kunstopdracht te begeleiden. Zij heeft hiervoor een kunstcommissie  ‘Hendrik Verhees’ gevormd waarin de volgende disciplines zijn vertegenwoordigd:

- Hurks Projectontwikkeling Eindhoven

- Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel Meierij Hendrik Verhees

  Kunststichting Boxtel

 

Opdrachtomschrijving

Een monumentaal hedendaags kunstwerk geboren vanuit historisch besef, dat is wat ons voor ogen staat. Hendrik Verhees was een late homo universalis, een zoon van het vooruitgangsdenken van de verlichting, de bakermat van het modernisme. Hij koesterde als patriot revolutionaire denkbeelden en voerde deze politiek tot op nationaal niveau door als lid der Staten–Generaal.

Zijn hoofdberoep was landmeter, en daarmee verwierf hij grote faam. Hij maakte al gebruik van de graad-en-driehoeksmeting. De eerste kaarten waaraan een meting ten grondslag lag, waren van zijn hand. Maar hij was ook aannemer, weg- en waterbouwkundige en architect. Hij heeft jarenlang gewerkt aan de nationale straatweg ’s Hertogenbosch-Boxtel-Best-Eindhoven-Luik. Deze aspecten dienen (niet noodzakelijke alle) in de verbeelding van het kunstwerk tot uitdrukking komen.

 

Locatie

Hoek Hendrik Verheeslaan-Beneluxlaan is een passende plek om het landmeterschap en de innovatieve ‘ingenieurskwaliteiten’ van Hendrik Verhees tot uitdrukking te brengen in een kunstwerk met een krachtige ruimtelijke werking, waaraan het publiek betekenis kan verlenen. Deze locatie is in overleg met de gemeente Boxtel tot stand gekomen en verbindt de drie nieuwe woonkernen van ‘Princenlant‘ in de gemeente Boxtel.

 

Selectie kunstenaar

Drie kunstenaars hebben de opdracht gekregen een schetsontwerp te maken. De Kunstcommissie: ‘Hendrik Verhees’ heeft uiteindelijk het ontwerp van Marten Groen gekozen voor het uitwerken van een definitief ontwerp.

 

Hendrik Verhees met Hollands cirkel

Op dit moment wordt druk gewerkt door de firma Sanders Machinebouw BV te Liempde en kunstenaar Marten Groen om het kunstwerk gestalte te geven. Zie fotocollage.

 

De onthulling van dit kunstwerk heeft plaatsvonden op vrijdag 27 september 2013.

 

Het kunstwerk ‘Beeld op Hendrik Verhees’ is opgenomen in de kunstgids ‘Boxtel in Beeld’ onder nummer 72.

Download hier de collage m.b.t. de bouw van het kunstwerk

 
 

 

 

Kunststichting Boxtel 2013